შრომის დაცვა Labor protection

შრომის დაცვა Labor protection O. Lanchava; V. Chkonia; K. Lekveishvili

  • {:ka}გ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, რუსთავის სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "შრომის დაცვა" დამტკიცებულია სახელმძღვანელოდ რუსთავის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ. 02.05. 2011, ოქმი ¹09, თბილისი, 2011{:}{:en}G. Tsulukidze Mining Institute, Rustavi Teaching University Georgian Technical University; Labor protection; Approved for guidance Rustavi Teaching University By the Scientific Council. 02.05. 2011, Protocol 09; Tbilisi; 2011{:}
  • 02/09/2011
  • 388 pages
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial