ვენტილაციისა და ხანძრების ანალიზი საავტომობილო გვირაბებში Analysis of ventilation and fires in motor tunnels

ვენტილაციისა და ხანძრების ანალიზი საავტომობილო გვირაბებში Analysis of ventilation and fires in motor tunnels Omar Lanchava

  • წინამდებარე ნაშრომში მოცემულია საგრანტო პროექტის „ტრანსფორმირებადი სისტემების დამუშავება და გამოცდა საავტომობილო გვირაბში სიცოცხლის გადასარჩენად ხანძრის პირობებში“ პირველი წლის შედეგები. თბილისი 2020 This paper presents the results of the first year of the grant project "Development and testing of transformable systems to save lives in a car tunnel in case of fire" The work is done with the financial support of Shota Rustaveli National Science Foundation. Grant project AR - 19 -1936 "Development and testing of transformable systems in a car tunnel to save lives in case of fire"
  • Association for Science
  • 30/12/2020
  • 76 pages
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial