მთავარი ჩვენს შესახებ სერვისები მეცნიერთათვის სერვისები ორგანიზაციებისათვის ელექტრონული ჟურნალები ინდივიდუალური ნაშრომები კონტაქტი
   
 

აა(ი)პ ასოციაცია მეცნიერებისათვის  გთავაზობთ თქვენთვის საინტერესო სხვადასხვა სამეცნიერო პროდუქტს და მომსახურებას.

 

ჩვენი სერვისები გათვლილია როგორც კონკრეტული პიროვნებისათვის ასევე მთლიანად ორგანიზაციისათვის.

ასოციაციის წევრები სარგებლობენ სხვადასხვა პრივილეგიებით, ფასდაკლებებით სერვისებზე, კონსულტაციებსა და ტრეინინგებზე.

ასოციაციის საწევრო გადასახადი განისაზღვრება კონკრეტული სერვისის არჩევის შემდეგ.

მზად ვართ დაგეხმაროთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო სერვისების გარჩევასა და დანერგვაში.

ჩვენ ვქმნით თქვენთვის და თქვენთან ერთად!
 

 

 

ელექტრონული ჟურნალები

 

ინდივიდუალური ნაშრომების განსათავსებელი სისტემა

 

კონფერენციების ატარება

         
   

   
   

ციფრული ბიბლიოთეკა

   

 

     

ელექტრონული კატალოგები

      სამეცნიერო პროდუქტიულობის გაუმჯობესების საშუალებები

Copyright ©2018  Association for science. All rights reserved.
Revised: 10/23/18.